De School

Op de Van Hasseltschool zijn onderwijs en opvoeding gericht op de ontwikkeling van kinderen. Binnen een rijke leeromgeving werken wij doelgericht aan de sociaal-emotionele vorming. Dit helpt de kinderen elkaar te leren accepteren en respecteren. Deze warme schoolcultuur schept een goede basis voor de groei van kinderen naar de volwassenheid.
Aan deze missie ontlenen wij ook ons motto:

‘Van Hasseltschool, een goede basis!’

Het schoolgebouw
Door een grondige verbouwing is de Van Hasseltschool uitgebreid met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het schoolgebouw is ruim opgezet en heeft veel veilige speelruimte rondom.

Plaats van de school in de wijk.
De Van Hasseltschool ligt aan de J. Banckertlaan 130 in het Zeeheldenkwartier van Hilversum Zuid. Veel leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. Er zijn ook leerlingen die verder bij de school vandaan wonen, bijvoorbeeld in de wijk Kerkelanden.