De lessen

In elke les eren de kinderen op welke manier zij kunnen bijdragen aan een goede sfeer in de groep. Eerst stellen we onszelf voor, daarna maken we afspraken over hoe we met elkaar om willen gaan in het nieuwe schooljaar en we verdelen taken in de klas. We leren het verschil tussen regels en afspraken. De afspraken, regels en de belangrijke woorden uit de lessen zijn zichtbaar in het lokaal.

De kinderen leren zelf conflicten op te lossen aan de hand van een stappenplan. In de lessen wordt dit geoefend. Ook leren de kinderen hoe zij in het onderlinge contact hun grenzen kunnen aangeven en hoe ze dat vreedzaam kunnen doen. Doel is dat de kinderen zelf een win-win oplossing met elkaar bedenken of tenminste een compromis sluiten. 

Centraal in de Vreedzame School staan de opstekers, het geven van complimenten en het zeggen van aardige en vriendelijke dingen tegen elkaar. De kinderen leren en oefenen in de lessen hoe ze dat moeten doen. 

Elke les begint met een binnenkomer om de sfeer in de groep te ontspannen en de aandacht te richten op het onderwerp. Vervolgens legt de leerkracht uit wat er die les gaat gebeuren, dit kunnen de kinderen zien op de agenda. De kinderen kunnen hierop reageren en vragen stellen.
De leerkracht start vervolgens de les, en introduceert het thema. Meestal vindt er verwerking plaats door in groepjes samen te werken. Hierbij kan gedacht worden aan het uitspelen van een situatie, het doen van een oefening, of het maken van een werkblad.
Aan het einde van de les sluit de leerkracht af met een evaluatie. De kinderen verwoorden wat zij hebben geleerd en geven feedback op de inhoud van de les en op het verloop daarvan.
De les wordt afgesloten met een afsluiter. Dit is meestal een kort spelletje of een kleine ontspannende activiteit.