Duurzaamheid

In de aanloop naar schooljaar 2019-2020 zijn we ons aan het voorbereiden op het ECO-Schools-traject. Binnen dit 2-jarig traject gaan we ons inzetten om een groenere en duurzamere school te worden. 

Tijdens de themaweek over duurzaamheid in maart 2019 hebben de kinderen van groep 6 en 7 de ECO-scan gedaan. Ze hebben onze school onder de loep genomen en bekeken in hoeverre de school al duurzaam en 'groen' is. 

Nog dit schooljaar zullen we het ECO-team presenteren! Dit team bestaat uit kinderen uit de groepen 3 t/m 8, een leerkracht, de congiërge en een directielid.   Het ECO-team kiest speerpunten uit waaraan we vanaf het nieuwe schooljaar gaan werken.