Begaafdheid

In 2009 is de Van Hasseltschool gestart met het geven van uitdagend onderwijs in een plusklas. 

In de Plusklas zitten kinderen die méér aankunnen uit de groepen 6, 7 en 8 van de Van Hasseltschool.
We selecteren de kinderen die in aanmerking komen voor de Plusklas met behulp van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid(DHH). Dit protocol helpt de leerkrachten de (hoog)begaafde leerlingen in hun groep te signaleren en uiteindelijk een passend onderwijsaanbod te verzorgen.
De leerlingen werken in de Plusklas met andere kinderen of individueel aan projecten en opdrachten op hun eigen niveau. Het lesprogramma in de Plusklas kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Filosofie
  • Workshops Italiaans en Frans door vakdocenten en native speakers
  • Cryptogrammen
  • Wiskunde
  • Debating
  • Wereldorïentatie
  • Proefjescircuit
  • Praktijklessen koken
  • Excursies
  • Gezelschapsspellen die beroep doen op(ruimtelijk) inzicht, strategie en planning

De leerling krijgt alle ruimte om zelf met ideeën te komen en zijn eigen programma samen te stellen. De afspraken die met elke leerling zijn gemaakt worden beschreven in een leertrajectkaart.
De plusleerkrachten dragen zorg voor een uitdagende omgeving die aangepast is aan de leerbehoeften van elke leerling. Kinderen worden uitgedaagd om te ontdekken en te experimenteren. In de Plusklas ligt de nadruk op het leerproces, en niet alleen op het leerresultaat.

In het schooljaar 2018-2019 worden de lessen gegeven door Sabine de Vin. Zij is tevens eerkracht groep 3/4 op de van Hasseltschool.

De plusklas wordt gecoördineerd door Quinten Huisman. Hij is leerkracht op de Van Hasseltschool, en afgestudeerd als Master SEN (specialisatie Hoogbegaafdheid).