De Mediatoren

In De Vreedzame School leren de leerlingen hoe ze zelfstandig een conflict kunnen oplossen. Een belangrijk begrip daarbij is mediatie: conflictbemiddeling met behulp van een neutrale derde partij. Deze mediatoren zijn speciaal opgeleide medeleerlingen uit groep 7 en 8.

Tijdens de pauzes hebben een tweetal mediatoren 'dienst'. Dan lopen zij rond in een groen hesje, zodat zij herkenbaar zijn voor andere leerlingen. Wanneer er een conflict is tussen 2 of meerdere leerlingen kunnen zij de mediatoren om hulp vragen. De mediatie vindt op vaste tijdestippen plaats. De mediatoren maken altijd een verslag van de mediatie en overhandigen deze aan de betrokken leerkracht. 

De mediatoren dit schooljaar zijn: Lotte, Pleun, Rick, Lixin