De vreedzame school

De Van Hasseltschool geeft goed onderwijs binnen een positief sociaal en moreel klimaat. Dit houdt in dat kinderen zich veilig voelen en zich gehoord en gezien voelen en ook dat zij op een positieve manier met elkaar omgaan. Daarom heeft onze school sinds 2008 de methode Vreedzame School een vaste plek in het lesprogramma gegeven. Wij weten uit ervaring dat werken volgens de uitgangspunten van de Vreedzame School voor leerlingen en leerkrachten ook prettiger werken is.

Doelen

Binnen de Vreedzame School streven wij er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Methode

De methode Vreedzame School beslaat de volledige acht jaar dat een kind bij ons op school zit. Alle kinderen op school werken op hetzelfde moment aan het zelfde onderwerp, elke groep op zijn eigen niveau. De lessenserie omvat 38 wekelijkse lessen met een wat aangepast programma voor groep 8. In deze groep is er extra aandacht voor de thema’s Democratisch ABC (over politiek) en Afscheid nemen.

De lessen voor groep 1 tot en met 7 zijn in zes blokken opgedeeld, die gedurende het schooljaar aan de orde komen:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming
 • We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar – com
 • We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit

 www.devreedzameschool.net/home/welkom

De veiligheidsthermometer

De veiligheidsthermometer is een instrument (ontwikkeld door Eduniek) om zicht te krijgen op de gevoelens van (on)veiligheid van de leerlingen.

De thermometer bestaat uit twee vragenlijsten: een lijst voor de groepen 2 t/m 4 en eentje voor de groepen 5 t/m 8. Op deze lijsten kunnen kinderen vragen invullen over hun gevoelens van (on)veiligheid.
In de thermometer wordt o.a. aan de leerlingen vragen gesteld als: “De afgelopen weken voelde ik mij veilig in de klas/in de school/op de speelplaats/van huis naar school”. Het personeel wordt bevraagd op hun oordeel over de veiligheidssituatie van hun leerlingen, én op hun beleving van hun eigen veiligheid (agressie tegen leerkrachten door leerlingen en/of ouders, e.d.). 

De veiligheidsthermometer is te gebruiken:
 • om een indruk te krijgen van de veiligheidsbeleving van individuele kinderen;
 • als veiligheidsbeleving van een groep leerlingen als geheel;
 • als aanleiding voor een gesprek met individuele kinderen of met een groep kinderen.
De Van Hasseltschool neemt 2x per jaar de veiligheidsthermometer af. Hiermee kunnen we meten welk effect de preventieve aanpak van de Vreedzame School heeft. De uitslagen van de meest recente afnames vindt u in onderstaande grafieken.