Een brede school

Onze school werkt nauw samen met de Savornin Lohmanschool (mavo/havo), de BSO Hasselbraam en peuterspeelzaal Hasselbraam. Onder één dak zetten wij ons dagelijks in voor een eenduidig pedagogisch klimaat en een goede zorgstructuur, de basis voor goed onderwijs. Voor de Van Hasseltschool en de Savornin Lohmanschool is de christelijke levensvisie inspiratiebron. De twee andere partners zijn niet gebonden aan een religieuze visie.

Bredeschoolvisie
De mensen die er werken vormen het kloppende hart van de Brede School Zuid. Iedere dag laten zij de kinderen, de ouders en elkaar merken, dat werken aan goed onderwijs een kwestie van hoofd, hart en handen is. De Brede School Zuid is een veilige plek waar iedereen gekend en gezien wordt.

Het is onze gezamenlijke opdracht om kinderen en jongeren te onderwijzen en te begeleiden in hun groei om sociale en verantwoordelijke burgers te worden; nieuwe burgers, die bewuste keuzes kunnen maken in de maatschappij van morgen. Zij kunnen daarbij optimaal gebruikmaken hun kennis, vaardigheden en hun eigen, individuele persoonskenmerken.

Bredeschoolmedewerkers
De leerkrachten en pedagogisch medewerkers binnen de Brede School Zuid zijn gedreven door de waarde om leerlingen te laten leren voor zichzelf en voor de samenleving. Zij hebben een belangrijke taak om ambities te helpen ontdekken en waar te maken en daarmee onze kinderen en jongeren te helpen hun eigen poort naar succes te openen. Dit doen zij door elke dag respect voor jezelf, de ander en de omgeving centraal te stellen in hun denken en doen en door talenten te ontdekken, te prikkelen en te ontplooien. In het belang van de kinderen en jongeren staan onze medewerkers open voor elkaars opvattingen en zijn zij bereid om van elkaar te leren.

www.bredeschool.nl