Het snoepbeleid

Wij willen op school, net als u thuis, graag bijdragen aan de gezondheid van ‘onze’ kinderen. Het verantwoord leren omgaan met snoep is dus heel belangrijk, zowel thuis als op school.


Wij hanteren wekelijks 2 vaste groente- en fruitdagen. Dit zijn de dinsdag en de donderdag. Alle kinderen moeten dan een groente- of fruittussendoortje meenemen. Op de overige dagen mogen er eventueel ook andere tussendoortjes meegegeven worden. Wij vragen u echter om geen frisdrank of snoepgoed mee te geven.

Mede namens ouders, MR en teamleden hopen wij u zo de richtlijnen voor het snoepbeleid duidelijk te hebben gemaakt.