Visie

Onderwijs en opvoeding kunnen alleen die goede basis opleveren, wanneer duidelijk is wat de school wil. Daarom hebben wij onze visie handen en voeten gegeven, die aangeven hoe en vanuit welke waarden wij werken. We onderscheiden hierbij leerkrachten, ouders, kinderen en de school.

Elke leerkracht geeft uit overtuiging vorm aan christelijk onderwijs. Hierbij vinden wij elk kind uniek en een waardevol schepsel van God. Dit betekent dat elk kind, ongeacht godsdienstige en culturele achtergrond, recht heeft op liefde, zorg en bescherming. Wij geloven dat elk kind met de juiste aandacht en zorg naar eigen vermogen kan opgroeien tot een evenwichtig en levenslustig persoon.

Voor de leerkrachten betekent het, dat ze:

 • Een open oog en oor hebben voor de trends in de maatschappij zonder die blindelings te volgen.
 • Bereid zijn om de kinderen te leren verantwoordelijk te zijn, ze die verantwoordelijkheid ook te geven, en ze daarop aan te spreken.
 • Luisteren naar de kinderen en samen met hen kleine en/of grote problemen op te lossen.
 • Een goede relatie met elkaar onderhouden, waarin vertrouwen centraal staat.
 • Een goede communicatie met de ouders en verzorgers hebben.
 • Een voorbeeldfunctie vervullen voor de kinderen.
 • Bereid zijn telkens weer bij te leren.

Voor de kinderen betekent het, dat ze:

 • leren omgaan met de verantwoordelijkheid die ze krijgen
 • weten dat pestgedrag niet getolereerd wordt
 • de beste kansen krijgen zich te ontwikkelen en te leren, elk op hun eigen niveau
 • met problemen en vragen terecht kunnen bij de leerkrachten en/of de vertrouwenspersoon

Voor de Ouders betekent het, dat ze:

 • Hun kinderen vol vertrouwen naar school kunnen laten gaan
 • Bereid zijn samen met de leerkrachten de verantwoordelijkheid te dragen voor hun kind
 • Weten dat ze op de hoogte gehouden worden van de ontwikkeling van hun kind

Voor de school betekent het, dat ze:

 • Uitnodigend is om binnen te komen, dat wil zeggen opgeruimd, vrolijk, open, sfeervol en warm.
 • Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is ingericht, dat wil zeggen materialen zijn goed bereikbaar en er is voldoende loopruimte.
 • Een veilige en beschermde plek biedt aan de kinderen, dat wil zeggen dat er een goed anti-pest beleid is en de school een veiligheidsplan heeft.
 • De beschikking heeft over goede onderwijsleermiddelen, dat wil zeggen modern, motiverend, uitnodigend en aansluitend op de ontwikkeling en beleving van het kind.
 • Een doorgaande lijn heeft van groep 1 tot en met 8, dat wil zeggen een gestructureerd en consequent doorgevoerd onderwijsinhoudelijk beleid.

De L.W.J. van Hasseltschool is in 1961 gesticht. De school is genoemd naar de heer L.W.J. van Hasselt die zich verdienstelijk maakte voor de ontwikkeling van het christelijk onderwijs in Hilversum.