Welkom

Op de Van Hasseltschool zijn onderwijs en opvoeding gericht op talentontwikkeling. De school biedt een rijke leeromgeving aan de leerlingen. Voor de sociaal emotionele vorming gebruikt het team het programma van de Vreedzame School. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Dit helpt de kinderen elkaar te leren accepteren en respecteren. Deze warme schoolcultuur schept een goede basis voor de groei van kinderen naar de volwassenheid. Aan deze missie ontlenen wij ook ons motto:

Van Hasseltschool, een goede basis!

Het schoolgebouw

Door een grondige verbouwing is de Van Hasseltschool uitgebreid met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het schoolgebouw is ruim opgezet en heeft veel veilige speelruimte rondom.

Plaats van de school in de wijk

De Van Hasseltschool ligt aan de J. Banckertlaan 130 in het Zeeheldenkwartier van Hilversum Zuid. Veel leerlingen wonen in de directe omgeving van de school. Er zijn ook leerlingen die verder bij de school vandaan wonen, bijvoorbeeld in de wijk Kerkelanden.

De naam van de school

De L.W.J. van Hasseltschool is in 1961 gesticht. De school is genoemd naar de heer L.W.J. van Hasselt, die in 1958 is overleden. De heer Van Hasselt heeft verschillende onderwijsfuncties uitgeoefend. Vanwege zijn verdiensten voor het christelijk onderwijs besloten Burgemeester en Wethouders in 1959 zijn naam als eerbetoon te schrijven in het Gulden Boek van Hilversum.