Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) regelt de noodzakelijke hulp van ouders op school. De kern bestaat uit negen enthousiaste moeders. Samen met de leerkrachten organiseren zij allerlei activiteiten. Dat zijn vooral de grotere evenementen die ieder jaar weer terugkeren, van de kerstviering en het paasfeest tot de sportdag en het afscheid van groep 8. De activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdragen. Bekijk de agenda hieronder.

De AC komt vijf keer per jaar bijeen om het werk te verdelen. Vaak krijgen de vaste AC-leden daarbij hulp van andere ouders. Buiten de AC om zijn er nog meer ouders actief op school zoals bieb-ouders, luizerpluizers en ouders die incidenteel helpen bij activiteiten.

Heeft u ook zin en tijd om mee te helpen? U kunt de leden van de AC altijd even aanspreken of laat het weten aan Leida van Dijk (conciërge).