Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) denkt mee met de directie van de school. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de lestijden. Dat betekent dat de schooldirectie alleen iets kan doorvoeren wanneer de mr ermee instemt. MR-leden zijn dus belangrijk voor de communicatie tussen de leiding en de achterban: ouders en leerkrachten. Het onderhouden van goede contacten is daarbij cruciaal. 

In de medezeggenschapsraad (MR) van de Van Hasseltschool zijn ouders en het personeel vertegenwoordigd. Namens de ouders hebben zitting: Benita van Binsbergen (moeder van Lotte uit groep 8) en Saskia de Vries (moeder van Catoo uit groep 5 en Pleun uit groep 8).

Namens het personeel zijn de vertegenwoordigers Claudia van Reijen (groep 2) en Nicoline v/d Poel (groep 1). De directeur, Willemien Trommel, is bij een deel van de vergadering aanwezig om het schoolbeleid te bespreken/ toe te lichten.

De MR van de Van Hasseltschool is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de overkoepelende scholenstichting Proceon. 

De MR hoort graag van ouders wanneer zij menen dat er dingen beter of anders kunnen. Of als men een leuk idee heeft dat de gehele school ten goede komt. Bij de ingang van de school hangt een postvak van de medezeggenschapsraad waar ouders ter attentie van de oudergeleding hun opmerkingen, vragen of reacties aan ons kwijt kunnen. Mailen kan ook: MR.vanhasselt@proceon.nl.

MR-vergaderingen schooljaar 2018-2019

Dinsdag 25 september

Maandag 5 november

Maandag 10 december

Maandag 21 januari

Maandag 4 maart

Maandag 15 april

Maandag 27 mei

Maandag 24 Juni 


Documenten

Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016

Notulen

Verslag MR 23 januari 2018

Verslag MR 21 november 2017

Verslag MR 19 september 2017

 

Informatieve filmpjes

'Passend Onderwijs', klik hier.