Ouderparticipatie

Actief meewerken in en voor de school verhoogt de ouderbetrokkenheid. Actieve inbreng van ouders krijgt concreet vorm doordat ouders taken verrichten in de volgende commissies:

  • Activiteitencommissie
  • Medezeggenschapsraad

Daarnaast zijn ouders actief bij/als:

  • Taal- en leeshulp
  • Groepsouder
  • Bibliotheekhulp
  • Luizenpluizer
  • Excursies door te rijden en/of begeleiden
  • Incidenteel bij diverse activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden