Welkom

Op de Van Hasseltschool zijn onderwijs en opvoeding gericht op talentontwikkeling. De school biedt een rijke leeromgeving aan de leerlingen. Voor de sociaal emotionele vorming gebruikt het team het programma van de Vreedzame School. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Lees meer

Promotiefilmpje: De Van Hasseltschool

Bekijk het filmpje!

Lees meer

Turnen op de BSZ

Vanaf 12 november organiseert de BSZ weer een naschoolse activiteit. Dit keer kunnen de kinderen gaan turnen. Zowel voor de jongere als de oudere kinderen...

Lees meer

Van Hasselt tweets