Welkom

Op de Van Hasseltschool zijn onderwijs en opvoeding gericht op talentontwikkeling. De school biedt een rijke leeromgeving aan de leerlingen. Voor de sociaal emotionele vorming gebruikt het team het programma van de Vreedzame School. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Lees meer

Promotiefilmpje: De Van Hasseltschool

Bekijk het filmpje!

Lees meer

Techniekdag 2014!! Wat een succes!

Op woensdag 18 juni stond alles in het teken van techniek in de school! Samen met de kinderen van de Bavinckschool beleefden, ervoeren en ontdekten de...

Lees meer

Kennismakingsochtend op 18 juni

Kom gerust langs! 

Lees meer

Van Hasselt tweets